Έχουμε τοποθετήσει διάφορα έγγραφα σχετικά με την λειτουργία των Συνδέσμων γονέων, της ομοσπονδίας, σχετικές νομοθεσίες και τα έντυπα ατυχημάτων.

Νομοθεσίες

Διαβάστε: Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001.pdf

Κατεβάστε: Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2001.doc

Διαβάστε: Ο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης.pdf

Κατεβάστε: Ο Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης.doc

Διαβάστε: Ο περί Συνδέσμων Γονέων Νόμος του 1992.pdf

Κατεβάστε: Ο περί Συνδέσμων Γονέων Νόμος του 1992.doc

Διαβάστε: Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007.pdf

Κατεβάστε: Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007.doc

Διαβάστε: Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991.pdf

Κατεβάστε: Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991.doc

Διαβάστε: Ο περί Βίας στην Οικογένεια.pdf

Κατεβάστε: Ο περί Βίας στην Οικογένεια.doc

Διαβάστε: Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999.pdf

Κατεβάστε: Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999.doc

Ασφάλειες ατυχημάτων

Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλειας Ατυχημάτων των μαθητών:

• Τα κριτήρια που καθόρισαν την κατακύρωση της προσφοράς στην Ασφαλιστική Εταιρεία METLIFE ALICO ήταν, σε σχέση με τις άλλες προσφορές, οι εξαιρέσεις σε περίπτωση ατυχήματος, οι χαριστικές πληρωμές που έγιναν σε περιπτώσεις που δεν δικαιούνταν, η αξιοπιστία στις πληρωμές, η εξυπηρέτηση, η στήριξη και η άριστη συνεργασία. Μια υγιής συνεργασία που έχει θετικές επιπτώσεις στα παιδιά μας.
• Για την νέα σχολική χρονιά, μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί 33 σχολεία με περίπου 11500 μαθητές.

Έντυπα Κατασκηνώσεων 2019