Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Γενικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας και η Global S&C Educational Services, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι & Αντιπρόσωποι Πανεπιστήμιων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών.

Σκοπός της συνεργασίας είναι να δοθεί στους γονείς και στους μαθητές της επαρχίας Λευκωσίας, μέσα απο ενημερωτικές ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια, η ευκαιρία να ενημερωθούν επιστημονικά και εμπεριστατωμένα για θέματα που αφορούν το μέλλον των παιδιών τους, στο κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού κυρίως σε Αγγλία και Αμερική .

Μέσα απο την συμφωνία που έχει προκύψει η Global S&C Educational Services

  • θα προσφέρει προς τους τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου και Τεχνικής Σχολής 2019, δωρεάν τις αιτήσεις σε Βρετανικά Πανεπιστήμια είτε μέσω της ucas, είτε απ΄ευθείας σε πανεπιστήμια η Global, νοουμένου ότι θα προτείνονται μέσω της Ομοσπονδίας Λευκωσίας
  • Προς μαθητές Γυμνασίου και Λύκειου ( ηλικίας 14+) θα προσφερθεί σε  συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, δωρεάν το τέστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Career Gate Test.

H Global θα βοηθήσει και θα στηρίξει τις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες θα πραγματοποιεί η Ομοσπονδία Λυκωσίας και θα καταστεί ένας απο τους επίσημους υποστηρικτές της.