Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

·         Παροχή υποτροφιών με ποσοστό 30% μέχρι  50% μείωση στα δίδακτρα,  για τους κλάδους σπουδών του Πανεπιστημίου σε πέραν από 30 τελειόφοιτους μαθητές της Λευκωσίας για όλα τα χρόνια φοίτησης τους.

·         Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ήταν και ο Μέγας Χορηγός των Κατασκηνώσεων που διοργάνωσε η Ομοσπονδία το καλοκαίρι.

·        Παροχή των αιθουσών του Πανεπιστήμιου για τις εκδηλώσεις, όπως και την διοργάνωση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης.