Επιτροπές Εργασίας 2018 – 2019

Οι Επιτροπές λειτουργούν συμβουλευτικά και σε καμία περίπτωση θα δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη των Επιτροπών Εργασίας μπορούν να ορισθούν και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οι δύο Αντιπρόσωποι που αναγράφονται στο έντυπο που έχει σταλθεί από τον ΣΓ, τα οποία να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σ.Γ., όπως και τα επίτιμα μέλη, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.) 

 • Συνέρχονται σε τακτικές συνεδρίες και υποβάλλουν εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. 
 • Ο Συντονιστής θα καλεί τις κατά καιρούς συνεδρίες, και ο Γραμματέας της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει προς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του ΔΣ 
 • Οι επιτροπές θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Γραμματείας 

 Η γραμματεία σε συνεδρία της εισηγείται για έγκριση από το ΔΣ την λειτουργία των πιο κάτω επιτροπών: 

 • Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας 
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
 • Επιτροπή Πρόληψης , Παραβατικότητας και κρουσμάτων Χρήσης ουσιών 
 • Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής
 • Επιτροπή Νομικών και Καταστατικού
 • Επιτροπή Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλειας Ατυχημάτων 
 • Επιτροπή Κατασκηνώσεων και Εκδρομών 
 • Επιτροπή Αδελφοποίησης