Ο Σκοπός μας

Η Ομοσπονδία είναι το ανώτατο όργανο των γονιών στη Λευκωσία. Μέσα από τη συνεργασία και αλληλεγγύη που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ όλων των Συνδέσμων Γονέων θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθ’  όλη τη διάρκεια της  χρονιάς.

Βασικός σκοπός της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας είναι να συμβάλει:

Στην βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης, μελέτης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας των μαθητών που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Λευκωσίας.

Προσπάθεια μας είναι η βιώσιμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου έτσι ώστε  να καταστεί ανθρώπινο και Δημοκρατικό Σχολείο που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις. Για την επίτευξη του σκοπού μας,  η ομοσπονδία θα βρίσκεται σε συνεργασία με τους συνδέσμους γονέων, τις Διευθύνσεις και τους  Εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου ξεχωριστά.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου θα πρέπει να προγραμματιστούν κοινές η και ξεχωριστές συναντήσεις με όλους τους Συνδέσμους Γονέων και τις Διευθύνσεις των σχολείων.

Οι Στόχοι

 • Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή επικοινωνία με τα Μέλη μας, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην Ομοσπονδία.
 • Αναβάθμιση της ιστοσελίδας, της σελίδας στο facebook, την δημιουργία αλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, την δημιουργία newsletter.
 • Την δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων με όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους, Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ, Μαθητές, Σχολικές Εφορείες, Εκκλησία, Δήμους, Ερυθρός Σταυρός, ΟΝΕΚ, Αντιναρκωτικο Συμβούλιο και άλλους.
 • Ετοιμασία και κατάθεση υπομνήματος με τις απόψεις μας σε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα με σκοπό την διεκδίκηση των αιτημάτων μας προς όφελος των παιδιών μας.
 • Την στήριξη μας στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Ασφάλεια και Υγεία στους Σχολικούς Χώρους
 • Την στήριξη των άπορων μαθητών και οικογενειών.
 • Την ανανέωση και την σύναψη νέων συνεργασιών με φορείς που βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων μας. Πανεπιστήμια, Σύμβουλων Σπουδών και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΟΝΕΚ, Τράπεζες, Δημαρχεία και Οργανισμούς
 • Την οικονομική περισυλλογή και την επίτευξη λειτουργίας προγραμμάτων όπου θα καταστήσουν την Ομοσπονδία και κατά επέκταση τους Συνδέσμους Γονέων, οικονομικά ανεξάρτητους
 • Την λειτουργία Κατασκήνωσης για τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξέταση για ιδιόκτητες κατασκηνώσεις.
 • Τον έγκαιρο προγραμματισμό, σωστή λειτουργία των προγραμμάτων και επιτροπών εργασίας:
 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων και Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων για την επιμόρφωση των γονιών.
 • Την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Κονδυλιών

Επιτροπές Εργασίας 2018 - 2019

Οι Επιτροπές λειτουργούν συμβουλευτικά και σε καμία περίπτωση θα δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη των Επιτροπών Εργασίας μπορούν να ορισθούν και μη Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (οι δύο Αντιπρόσωποι που αναγράφονται στο έντυπο που έχει σταλθεί από τον ΣΓ, τα οποία να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σ.Γ., όπως και τα επίτιμα μέλη, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.)

 • Συνέρχονται σε τακτικές συνεδρίες και υποβάλλουν εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων.
 • Ο Συντονιστής θα καλεί τις κατά καιρούς συνεδρίες, και ο Γραμματέας της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία στη συνέχεια θα υποβάλλει προς τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του ΔΣ
 • Οι επιτροπές θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Γραμματείας

 Η γραμματεία σε συνεδρία της εισηγείται για έγκριση από το ΔΣ την λειτουργία των πιο κάτω επιτροπών:

 • Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 • Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 • Επιτροπή Πρόληψης , Παραβατικότητας και κρουσμάτων Χρήσης ουσιών
 • Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής
 • Επιτροπή Νομικών και Καταστατικού
 • Επιτροπή Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλειας Ατυχημάτων
 • Επιτροπή Κατασκηνώσεων και Εκδρομών
 • Επιτροπή Αδελφοποίησης

Σύνδεσμος Γονέων

 • Συμμετέχει στις ακόλουθες επιτροπές/συμβούλια της σχολικής μονάδας.
 • Πειθαρχικό Συμβούλιο Σχολείου (ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος του). Ως παρατηρητής, Δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφορία. Εχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψη του
 • Επιτροπή Προσφορών Σχολικών Εκδόσεων (1 εκπρόσωπο)
 • Επιτροπή Πρόνοιας (ο πρόεδρος). Ως παρατηρητής.
 • Επιτροπή Εκδρομών Εξωτερικού.Συμμετέχει με 1 εκπρόσωπο, στην οργάνωση της εκδρομής. Δεν συμμετέχει στη συζήτηση θεμάτων που επηρεάζουν τη διοίκηση του σχολείου
 • Επιτροπή για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της σχολικής μονάδας (1 εκπρόσωπο). Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς (μετά την εκλογή του νέου Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου και του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου), ανεξάρτητα και αν θα γίνει ή όχι αναθεώρηση των Κανονισμών.
 • Ο Σύνδεσμος Γονέων συμμετέχει με 2 άτομα και στη Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Περί Σχολικών Εφορειών Νόμο.
 • Κάθε Σύνδεσμος Γονέων πρέπει, με την εκλογή του νέου Δ.Σ., να ορίσει τον εκπρόσωπο του στα πιο πάνω σώματα και να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου.

Β. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

 • Συμμετοχή Διευθυντή σε συνεδρίαση του Δ.Σ.: Ο διευθυντής μπορεί να παρευρίσκεται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΟΝΟ κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ..
 • Συνεδριάσεις Καθηγητικού Συλλόγου: Ο Σ.Γ. μπορεί να ζητήσει γραπτώς κοινή συνεδρίαση με τον Κ.Σ. Το ίδιο μπορούν να ζητήσουν και οι μαθητές.
 • Εκδρομή στην Ελλάδα: Μπορεί ένα μέλος του Σ.Γ. να λάβει μέρος στην εκδρομή με δικά του έξοδα, νοουμένου ότι το επιτρέπει ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων και νοούμενου ότι το παιδί του δεν συμμετέχει στην εκδρομή. Ο γονιός συμμετέχει ως εκδρομέας.