Ο Σκοπός μας

Η Ομοσπονδία είναι το ανώτατο όργανο των γονιών στη Λευκωσία. Μέσα από τη συνεργασία και αλληλεγγύη που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ όλων των Συνδέσμων Γονέων θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Βασικός σκοπός της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας είναι να συμβάλει:
στη βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης, μελέτης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας των μαθητών που φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία της Λευκωσίας.
Προσπάθεια μας είναι η βιώσιμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου έτσι ώστε  να καταστεί ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις.
Για την επίτευξη του σκοπού μας,  η Ομοσπονδία θα βρίσκεται σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Γονέων, τις Διευθύνσεις και τους  Εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου ξεχωριστά.
Επικοινωνία

Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή επικοινωνία με τα Μέλη μας, έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην Ομοσπονδία.

Αναβάθμιση παρουσίας σε μεσα κοινωνικής δικτύωσης

Αναβάθμιση της ιστοσελίδας, της σελίδας στο facebook, την δημιουργία αλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, την δημιουργία newsletter.

Καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις

Την δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων με όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους, Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ, Μαθητές, Σχολικές Εφορείες, Εκκλησία, Δήμους, Ερυθρός Σταυρός, ΟΝΕΚ, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και άλλους.

Υπόμνημα

Ετοιμασία και κατάθεση υπομνήματος με τις απόψεις μας σε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα με σκοπό την διεκδίκηση των αιτημάτων μας προς όφελος των παιδιών μας.

Ειδική Εκπαίδευση

Την στήριξη μας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ασφάλεια και υγεία

Ασφάλεια και Υγεία στους Σχολικούς Χώρους.

Οικονομική ανεξαρτησία

Την οικονομική περισυλλογή και την επίτευξη λειτουργίας προγραμμάτων όπου θα καταστήσουν την Ομοσπονδία και κατά επέκταση τους Συνδέσμους Γονέων, οικονομικά ανεξάρτητους.

Νέες συνεργασίες

Την ανανέωση και την σύναψη νέων συνεργασιών με φορείς που βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων μας. Πανεπιστήμια, Σύμβουλων Σπουδών και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ΟΝΕΚ, Τράπεζες, Δημαρχεία και Οργανισμούς.

Άποροι μαθητές

Την στήριξη των άπορων μαθητών και οικογενειών.

Καλοκαιρινή κατασκήνωση

Τη λειτουργία κατασκήνωσης για τους καλοκαιρινούς μήνες και την εξέταση για ιδιόκτητες κατασκηνώσεις.

Προγραμματισμός επιτροπών

Τον έγκαιρο προγραμματισμό, σωστή λειτουργία των προγραμμάτων και επιτροπών εργασίας.

Εκδηλώσεις και σεμινάρια

Την διοργάνωση εκδηλώσεων και Διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων για την επιμόρφωση των γονιών.