Εκτελεστική Γραμματεία

Η Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα και Ταμία, συνεδριάζει μια φορά το μήνα ή όποτε κριθεί αναγκαίο.

Επιλαμβάνεται επείγων θεμάτων και λαμβάνει γι΄αυτά αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χαράλαμπος Διονυσίου
Πρόεδρος

info@osgml.com

Θεοδόσης Χατζημιχαήλ
Αντιπρόεδρος
Κώστας Ελευθερίου
Βοηθός Γραμματέας