Παρακαλώ επικοινωνίστε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λευκωίσιας, Πάμπο Διονυσίου στο τηλέφωνο 99418684.