Παραθέτουμε μερικές ενδιαφέρουσες και αξιόπιστες ιστοσελίδες που πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμες και βοηθητικές. Χρησιμοποιήστε τις ιστοσελίδες αυτές για δική σας ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν την Μέση Εκπαίδευση αλλά και γενικότερα την Παιδεία.


Υπουγείο Παιδείας και Πολιτισμου http://www.moec.gov.cy/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=el


ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://www.ucy.ac.cy/el/

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου http://www.cut.ac.cy/

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου https://www.ouc.ac.cy/web/guest/home


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου http://library.ucy.ac.cy/el

Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου https://library.cut.ac.cy/

Βιβλιοθήκη Ανοικτού Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy/web/guest/libraryapky


Σχολικά Εγχειρίδια – Μέση Εκπαίδευση https://diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/se-dme


Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου https://onek.org.cy/


Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας http://www.foni.org.cy/


Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου https://www.naac.org.cy/


Παγκύπρια Σχολή Γονέων http://www.scholigoneon.org.cy/


Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γονέων https://.euparents.eu/