Προγραμματισμός Συνεδριάσεων έτους 2018-2019

Για τον καλύτερο προγραμματισμό αλλά και την συμμετοχή όλων μας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Λευκωσίας, παρατίθενται πιο κάτω προτεινόμενες ημερομηνίες συναντήσεων. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν και οι αντιπρόσωποι των σχολείων σας.

  1. Δεκέμβριος ,        19/12/2018   Τετάρτη
  2. Ιανουάριος,         18/01/2019   Παρασκευή , (Συνεδρίαση και κοπή Βασιλόπιτας)
  3. Φεβρουάριος,     19/02/2019   Τρίτη
  4. Μάρτιος,              21/02/2019   Πέμπτη
  5. Απρίλιος,              17/04/2019   Τετάρτη
  6. Μάιος,                  20/05/2019   Δευτέρα
  7. Ιούνιος,                18/06/2019   Τρίτη

2.         Επίσης για την όσο το δυνατό περισσότερη συμμετοχή όλων μας πιο κάτω αναφέρονται οι Εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. 

·         Ομιλία –  Διάλεξη για γονείς και μαθητές 3ης Γυμνασίου 12/12/2018 η ωρα 7:00μμ

·         Εκπαιδευτική Έκθεση Επαγγελμάτων στις 27 Ιανουάριου 2019

·         Μουσικό Αφιέρωμα στον Καββαδία στις 11 Φεβρουαρίου 2019