Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας που θα γίνει το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00πμ στο Αμφιθέατρο Βήτα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Πρόγραμμα:

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Κήρυξη εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κο Χαράλαμπο Διονυσίου .
 2. Χαιρετισμοί–Προσφωνήσεις.
 3. Εισήγηση για εκλογή τριμελούς Προεδρείου για τη διεξαγωγή των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, από την Γραμματέα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κ Αλεξία Χατζηπαναγή
 4. Κατάθεση Έκθεσης Πεπραγμένων της σχολικής χρονιάς 2018-2019 από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κο Χαράλαμπο Διονυσίου
 5. Κατάθεση ελεγμένης Ταμιακής Κατάστασης 2018-2019 και της Έκθεσης των Ελεγκτών, από τον Ταμία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κο Δημήτρη Νικολάου.
 6. Απονομή αναμνηστικών πλακετών.

ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ (20 λεπτά)

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Συζήτηση Έκθεσης Πεπραγμένων και Ταμιακής Κατάστασης. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Ταμιακής Κατάστασης.
 2. Εκλογή δύο ελεγκτών.
 3. Διάφορα
 4. Εισηγήσεις προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Ανακήρυξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου 2018-2019.

 

Λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδία και αποχώρηση συνέδρων.

Τα μέλη του νέου Διοικητικό Συμβουλίου παραμένουν για να καταρτιστούν σε σώμα. Εκλογές Γραμματείας του Δ.Σ

Σημειώσεις:

 1. Με βάση το Άρθρο 13 του Καταστατικού, στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας συμμετέχουν 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Συνδέσμου Γονέων μέλους, εξουσιοδοτημένα από το Δ.Σ. του Συνδέσμου τους, από τα οποία το ένα θα είναι ο μόνιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτεται σχετικό έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ», το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του κάθε Συνδέσμου. Το έντυπο κατατίθεται στο Προεδρείο πριν από την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
 3. Με βάση το Άρθρο 7(2) του Καταστατικού, η ετήσια συνδρομή του κάθε συνδέσμου γονέων καθορίστηκε στα 0,50 σεντ η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με τον αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου. Παρακαλούνται οι Σύνδεσμοι όπως εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομοσπονδία με την κατάθεση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ»
 4. Επισύρετε η προσοχή των Μελών ότι σε όλες τις περιπτώσεις, το δικαίωμα ψήφου ασκείται πάντοτε αυτοπροσώπως και καμιά εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής δεν γίνεται αποδεκτή.
Comments are closed.